dr n. med. Eliza Miszkowska-Nagórna

kardiolog, internista

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Gdańskiej Akademii Medycznej. Od początku pracy zawodowej związana byłam z Kliniką Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pracuję jako adiunkt do chwili obecnej. W 2009 roku uzyskałam tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych, a w 2019 roku specjalizację z kardiologii.

Równolegle z działalnością usługową na rzecz pacjentów uczestniczę w projektach naukowych i badaniach klinicznych prowadzonych w macierzystej Klinice, jestem także autorem i współautorem prac naukowych i doniesień zjazdowych. W 2015 roku obroniłam pracę doktorską dotyczącą porównania metod pomiaru ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów z migotaniem przedsionków.

Moim szczególnym obszarem zainteresowań jest leczenie i diagnostyka nadciśnienia tętniczego – zarówno pierwotnego, jak i wtórnego, a także choroby niedokrwiennej i niewydolności serca.
W swojej praktyce zwracam uwagę na kompleksowe podejście do każdego pacjenta, zwłaszcza na powiązanie chorób sercowo-naczyniowych z innymi schorzeniami narządów wewnętrznych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych i kursach.

Na wizytę uprzejmie poproszę o dostarczenie dostępnej dokumentacji medycznej (wypisy ze szpitala, wyniki badań obrazowych, poprzednie zapisy EKG, badania laboratoryjne).

Przyjmuję pacjentów dorosłych.

  • Konsultacja internistyczna: od 150 zł
  • Konsultacja kardiologiczna: od 170 zł
  • Konsultacja kardiologiczna + EKG: od 200 zł

Wtorki: 15:00 – 17:00

Skontaktuj się

Rakoczego 11
80-288 Gdańsk

kontakt@cirrusmedical.pl

+ 48 608 477 665